info@dane-osobowe.info

731 721 046

dane-osobowe.info Monika Gierada-Sołtysek

80-177 Gdańsk, ul. Damroki 14/3
NIP: 584-235-56-28 REGON: 221548333

Przedsiębiorstwo zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju.

Informujemy, że administratorem danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem poczty jest Monika Gierada-Sołtysek, prowadząca działalność gospodarczą o nazwie Dane-osobowe.info, z siedzibą w Gdańsku Państwa dane osobowe będą przetwarzane  w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, do ich poprawiania a także do zażądania ich usunięcia jeżeli dalsze ich przetwarzanie odbywa się z naruszeniem Rozporządzenia ogólnego o ochronie danych lub sprostowania jeżeli dane są nieprawidłowe. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że dane przetwarzane są z naruszeniem prawa, magą Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (GIODO). Dane będą przetwarzane do czasu zrealizowania celu do którego zostały zebrane.