Inspektor ochrony danych – nadzór

Doradza, przygotowuje opinie i czuwa nad zgodnością procesów przetwarzania danych osobowych z wymaganiami prawa.

Audyt zgodności działania z prawem ochrony danych osobowych

Sprawdź czy działasz zgodnie z prawem ochrony danych osobowych – dostosuj firmę i nie ryzykuj.

Szkolenia z zakresu prawa ochrony danych osobowych

Szkolenia ogólne i specjalistyczne z zakresu prawa ochrony danych osobowych.